Kontaktuppgifter

Post & besöksadress:
Kyrkslättnejdens ungdomsförbund KNUF r.f.
Saloviusvägen 3
02400 Kyrkslätt

tfn: 09 2963830
webb: www.knuf.fi

Medarbetare:

Jenny Paajes, verksamhetsledare

Kitty Åberg, kontoransvarig

Tony Tähtinen, integrationskoordinator

Tony Kahlil, integrationskoordinator

Saba Holm, ungdomsinformatör

Marika Alkula, lördagshjälp